Cím: Az intimitástól az interpasszivitásig. A részvételi kultúra illúziói és menekülési útvonala

Szerző(k): Robert Pfaller

Fordító(k): Berecz Zsuzsa

Közreműködő(k):

Megjelenés: Café Bábel, 62.szám (Maszk), 113–119.o

Részlet:

Ezen kultúraelméleti háttér ismeretében kell megítélnünk a performativitás, a részvétel és az interaktivitás jelenkori tendenciáit. Az ellenszenv, mely a rögzített kimenetelű, nem változtatható folyamatokat, a kézzelfogható eredményeket, a szándéktól világosan elkülönített objektív jelentést és felismerésének lehetőségét, illetve a társadalmi szerepek számunkra adott felosztását (például feladó ? címzett ) övezi, valójában egy mélységesen nárcisztikus és tudattalanul keresztény gondolkodásmód folyománya. Ezt beláthatjuk és elutasíthatjuk, de üdvözölhetjük is. Az azonban továbbra is kérdéses marad, hogy ez a felfogás és az általa életre hívott változások valóban nagyobb szabadságot adnak-e az egyénnek, valóban lehetővé teszik-e, hogy felszabadultabban és boldogabban (pl. nagyobb esztétikai élvezettel) cselekedjen.

Letöltés (PDF, 179.26 kB)

radyo dinle