Recenzió a Tekintély számról a Litera.hu-n

Jánossy Lajos: Lapot kérek - május

[...] A keleti kilátásokat bábeli sokféleségre váltjuk; a Café Bábelnek a tekintély fogalmával, történetével, tudásszociológiai rétegeivel foglalkozó tematikus blokkjára kapcsolunk.

Max Weber tanulmányával indítunk A karizmatikus tekintély szociológiájával. Weber a karizmatikus vezető genealógiáját elemzi a tőle megszokott hűvös aprólékossággal és szellemi nagyvonalúsággal. Az eposzi világban felbukkanó hősök archetipikus alaktana és a bürokratikus társadalmak természetrajza közötti különbségek és meglepő azonosságok felmutatása esszéjének elrugaszkodási pontja. ?A patriarchális hatalom eredetileg a gazdaságban gyökerezik, vagyis azokban a gazdasági ágazatokban, amelyek a normál munkamenet által elláthatók. A patriarcha a napi munkamenet ?természetes vezetője?. Ebben a tekintetben pedig a bürokratikus struktúra csupán a patriarchális racionális áttétele.?, írja. És nem kétséges, hogy A politika mint hivatás korszakos írás körvonalai is felsejlenek Weber szövegében, vagyis az értéksemleges, végrehajtó bürokrácia és az elhivatott vezetők modernkori, az ismert, végzetes történelmi következményeket involváló egymásra épülése, rettentő tapasztalatú együttműködése.

Kemény Vagyim az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai vezetőjével, Horn Györggyel készített interjút, amely a Café Bábel választott tematikájának elevenébe vág: miként lehet nem tekintélyelvű, de a tekintély értéktelített fogalmát és gyakorlatát el mégsem vető, szabadelvű iskolát csinálni egy olyan korban, amelyben a tanári státusz méltósága és eszközei elbizonytalanodtak. ?Jellegzetes módszer még a projektnél, hogy van olyan ? nálunk ezt témahétnek hívják -, ahol még tárgyak sincsenek, hanem problémák vannak, amiket az adott közösség együtt dolgoz föl, közösen tűzik ki a célokat, ezt is lehet korosztályhoz kötni. Nálunk a témahéten ez azt jelenti például a hetedikeseknél, karácsony előtt van egy témahetük ajándék témában. Mit jelent az ajándék, miért örülünk neki?? Ilyen és ehhez hasonló alternatívákról beszél Horn kimerítően és érdekfeszítően.
Innen már csak egy újabb, kis ugrás Fiáth Titanilla cikke a Jógyerekek a börtönben. Címében a tartalma: a börtönközösségek identitásképző, lélektani elemeit bontja szét a terepmunka, a különböző ?túlélési? stratégiákat elemzi megvilágító erővel.

Végül egy klasszikus: Adorno: Tézisek az okkultizmus ellen. A Frankfurti Iskola oszloposa, a racionalizmus operatőre hidegre edzett eszközeivel mér csapást tárgyazott témájára. ?Az önmagában létező szellem fogalmával a tudat ontológiailag igazolta a privilégiumot, és halhatatlanná tette, amennyiben önállósította a szellemet az őt alkotó társadalmi elvvel szemben.? Micsoda mondat az ész trónfosztott korából! [...]

Forrás: Litera.hu

 

radyo dinle